Krajowy rejestr długów (Registodedividas.pt) jest bazą danych zaległych długów wraz z informacjami o dłużnikach. 
Internetowa giełda długów (Trocadedividas.pt) umożliwia publikacje ofert sprzedaży długów.
Serwis Empresaconfiavel.pt to platforma internetowa oferująca certyfikat Empresa Confiavel (certyfikat rzetelnej firmy) - dowód wiarygodności biznesowej.