System rezerwacji ośrodka edukacyjno-wystawienniczyego Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie można poznać walory przyrodnicze i kulturowe Gór Stołowych.
https://ekocentrum.pngs.com.pl/